Nieuws

FCI WK voor teams

Zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft de FCI besloten om jaarlijks een FCI-WK te organiseren. Nieuw is een twee-jaarlijks Individueel-WK voor reddingshondenteams (één geleider met hond) en hetzelfde blijft het twee-jaarlijks Team-WK, waarvan de laatste editie dit jaar in augustus in Tsjechië heeft plaats gevonden. Afwisselend wordt het ene (oneven) jaar een Individueel-WK georganiseerd en het daarop volgende (even) jaar een WK voor teams.

Het FCI Team-WK gaat om teams die bestaan uit een teamleider (zonder hond) met drie reddingshondenteams (3x geleider met hond). Deze wedstrijdvorm gaat met name om de samenhang en de samenwerking tussen de teamleider en zijn reddingshondenteams alsmede de reddingshondenteams onderling, waarbij optimaal gebruik van elkaars sterke punten kan worden gemaakt. Bij het zoekwerk bepaalt de teamleider (zonder hond) de taktiek en hoe de reddingshondenteams eventueel gelijktijdig in het zoekgebied worden ingezet. Bij het appèl en hindernissen vindt er deels een gelijktijdige performance plaats van het gehele team en deels worden hindernissen toegewezen aan één van de reddingshondenteams.

In de pre-ambule staat uitdrukkelijk vermeld dat deze wedstrijdvorm niets met MRT te maken heeft en dat de honden individuele taken dienen uit te voeren die verwacht worden van reddingshonden. Deelname geeft de mogelijkheid om het huidige trainingsniveau van honden en hun geleiders onderling te vergelijken.

Dit is slechts een heel summiere samenvatting van dit event en alle details en uitvoeringsbepalingen kan je terugvinden in de International Testing Standards op de website van de FCI (http://www.fci.be/en/Rescue-Dogs-59.html).

IRO-Vlakte B diploma en IRO-MRT Vlakte diploma voldoen voor de landelijke inzetlijst van de SIN.

De SIN en de landelijke politie hebben de afspraken vernieuwd voor de inzet van burger reddingshondenteams bij vermissing van personen. Leidend hierin is de politie die uitsluitend via de SIN een beroep zal doen op burger reddingshondenteams om te komen zoeken naar vermiste personen. Teams die niet op de SIN-inzetlijst staan, worden uitgesloten van zoekacties.

Toon meer...

Het bijzondere aan de nieuwe afspraken is dat teams die een IRO-Vlakte B diploma hebben, of een IRO-MRT Vlakte diploma, zich ook kwalificeren om op de SIN-inzetlijst te komen. Er zijn randvoorwaarden aan verbonden, waaronder het hebben van een VOG, het ondertekenen van een verklaring burger hondengeleider en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast dient er voor kwaliteitscontrole jaarlijks deel te worden genomen aan een van de twee te houden oefeningen van de politie en hulpdiensten.
NRHB leden die aan de voorwaarden voldoen en op de SIN-inzetlijst vlakte wensen te komen, dienen zelf een aanvraag daartoe bij het secretariaat van de SIN in te dienen.
Meer informatie en de verklaringen zijn te vinden in bijgevoegd PDF en op de website van de SIN.

Opgemerkt wordt dat de nieuwe afspraken alleen voor vlakte gelden en dat voor puin de oude regeling vooralsnog ongewijzigd blijft.

Toon minder...

ANBI-status

Aan de NRHB is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 de ANBI-status toegekend door de Belastingdienst.
Giften en donaties aan de NRHB zijn dus aftrekbaar!

Statutenwijziging

Op 23 augustus 2017 heeft een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) plaatsgevonden bij RHG Roy Roland, te Stroe. Tijdens deze BALV zijn de aanwezige verenigingen akkoord gegaan met een wijziging in de statuten van de NRHB. Het betreft de artikelen 12.2.2, 12.2.4 en 30.3.

Toon meer...


Reden voor de wijziging van art 12.2.2 en 12.2.4 is dat het aantal lidverenigingen is gedaald en daardoor het aantal van “tien of meer” niet gehaald kan worden. Dit is gewijzigd in “50% of meer”. Art 30.3 is gewijzigd om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst voor de goedkeuring van de ANBI-status. Het betreft een aanvulling met “een batig ANBI-liquidatiesaldo wordt besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling”.

Na de goedkeuring voor de veranderingen in de statuten zijn deze ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Beheer, die op 29 augustus formeel haar akkoord heeft gegeven.

De wijzigingen zullen, nadat ze notarieel zijn vastgelegd, in het ledendeel van de website terug te vinden zijn.

Toon minder...

IRO MRT Rubble Reclassifiction

André Bouman heeft met Raskan van 1 t/m 3 september 2017 deelgenomen aan de IRO Mission Readiness Reclassificering in Aalborg (DK).
Dit team heeft laten zien dat ze 2 jaar na het behalen van de IRO-inzettest nog steeds aan de zware eisen voldoet. Zondagmiddag na afloop van de test heeft dit reddingshondenteam het “IRO Certificate Mission Readiness Rubble” in ontvangst genomen.

De NRHB feliciteert André met dit fantastische resultaat.

Uitbreiding keurbevoegdheid

De Commissie Werkhonden heeft besloten om de keurbevoegdheden van IPO-R en VZH keurmeester F. Jansen uit te breiden met de bevoegdheid om UV-examens te mogen keuren m.i.v. 1 juni 2017. We feliciteren Frans met zijn benoeming en wensen hem veel succes.

Geslaagd voor spoorleggerscursus

Op 19 februari 2017 zijn Gerco Gravekamp en Jeannette van Delft voor de spoorleggerscursus geslaagd.
De cursus is namens de NRHB gegeven door de heer F. Jansen en geëxamineerd door de heer A. Broekhuizen.

Bondstrofee 2017

Toon meer...

Op zaterdag 10 juni 2017 wordt de jaarlijkse Bondstrofee georganiseerd.
Voor de wisselbekers kan worden gestreden op B-niveau in de disciplines Vlakterevieren, Puinzoeken en Speuren.
Ook is het mogelijk om op A-niveau in te schrijven.
De dag wordt traditioneel afgesloten met een gezamenlijke barbecue.
We hopen veel mensen op 10 juni te ontmoeten, als deelnemer, hulppersoneel of als supporter!
knipsel

Toon minder...

MRT-test André Bouman

Toon meer...


André Bouman heeft met Raskan van 27 t/m 29 november 2015 deelgenomen aan de IRO MRT-test (Mission Readiness Test) in Oostenrijk.
Zondagmiddag na afloop van de test heeft dit reddingshondenteam het “Certificate of Mission Readiness” in ontvangst genomen.

De NRHB feliciteert André met het behalen van dit fantastische resultaat.
MRT-1

Toon minder...

Seminar examentraining

Toon meer...


met o.a. terreinindeling, zoektactiek en thermiek
Door de NRHB en voor haar leden is op 10 oktober 2015 een opleidingsseminair Examenvaardigheden georganiseerd. Het seminar werd gegeven door Frans Jansen (officieel IRO-trainer) bij RHG Roy Roland in Kootwijkerbroek.
De verschillende onderwerpen die o.a. zijn behandeld:
– Etiquette tijdens het examen
– Terreinindeling
– Tactiek met betrekking tot zoeken
– Thermiek

350-jarig bestaan Korps Mariniers

Ter ere van het 350 jarig bestaan van het Korps Mariniers heeft de NRHB op 29 augustus 2015 een donatie van 350 euro ontvangen van het Korps.
korpsmariniers1
korpsmariniers2

Toon minder...

NRHB WK-Team

Toon meer...


Van 23 tot en met 27 september vindt in het Deense Aalborg het 21ste IRO Wereldkampioenschap voor reddingshonden plaats.

De NRHB wordt vertegenwoordigt door André Bouman met zijn kruising Mechelse Herder Raskan.

André en Raskan doen mee in de discipline Puin-B. Als bondscoach zal Frans Jansen mee naar Denemarken afreizen.

wkteam2015

Toon minder...

Bondstrofee 2015

Toon meer...

Op zaterdag 25 april 2015 organiseerde de NRHB in samenwerking met RHG Roy Roland de 19de Bondstrofee.

Er waren 9 deelnemers verdeeld over de disciplines Puin, Vlakterevieren en Speuren.

Winnaar bij Bij Puin-B:

André Bouman met Raskan (271 punten, ZG),

bij Vlakte-B:

Joop Peters met Boaz (276 punten, ZG)

en bij Speuren A:

Anne-Marie van den Berg met Quick Aodhán of Dark Brightness (255 punten, G)

De Bondstrofee werd gesponsord door Happy Dog Diervoeding

Toon minder...

Nieuwe lidvereniging

Toon meer...

Per 15 februari 2015 verwelkomen we Search and Rescue Dog Netherlands als aspirant-lidvereniging.
We hopen op een prettige samenwerking en wensen SARDOG veel succes in de mooie reddingshondensport.

Toon minder...