Donaties / ANBI

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Nederlandse Reddingshondenbond (NRHB)

Klik op het ANBI-logo om te doneren!
De NRHB is afhankelijk van donaties voor het realiseren van haar doelstellingen ten einde de kwaliteit en inzetbaarheid van aangesloten Nederlandse reddingshondenverenigingen en reddingshondenteams in zijn algemeenheid te bevorderen en te coördineren.

De NRHB steunt de aangesloten lidverenigingen en de reddingshondenteams door facilitering van trainingen en workshops t.b.v. opleiding, kwalificering, certificering en nationale en internationale inzet van reddingshondenteams, alsmede door financiële ondersteuning bij het behalen van de MRT (Mission Readiness Test) en door financiële ondersteuning bij internationale inzet.

Toon meer...

Het bestuur van de NRHB bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Hoofd Opleidingen en een Bestuurslid-PR.
De leden van het bestuur werken onbezoldigd. Vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Er is geen personeel in dienst.

De NRHB is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De NRHB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder RSIN 806323139.

Bank
NL16INGB0007227493

Contact
Email: secretariaat@nrhb.nl
Postadres: Secretariaat NRHB
Kleiburg 7
2171DR Sassenheim
Telefoon: 0252-212320

Voor actuele activiteiten zie het kopje “Recent” aan de linkerkant of raadpleeg de activiteitenkalender.

Financiële verantwoording 2017 en 2018:
Toon minder...